Nazwa firmy

Dewiza firmy

Witam w moich stronach….

dr Marcin Kaczmarek

Instytut Rachunkowości

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania