Python

1 – wprowadzenie 
2 – podstawy pythona 
3 – pierwszy program
4 – pisanie rozgałęzionych programów
5 – typy sekwencyjne
6 – pętle
7 – obiekty, metody, moduły, matematyka
8 – definiowanie funkcji
9 – słowniki
10 – zbiory i rekordy
11 – przetwarzanie list
12 – pliki
13 – operacje na plikach i katalogach
14 – proste bazy danych